قرآن


شمارهعنوانتاریخ صدور
نتایج بخش آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت اعلام شد 1398/2/22
نتایج آزمون بخش کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت 1398/2/14
بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 1397/9/19
نتایج آزمون کتبی و شفاهی مرحله دانشگاهی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397/3/7
23 جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور (اساتید، دانشجویان و کارکنان) 1396/12/6
طرح نسیم بهشتی حفظ یک جزء قرآن کریم مرکز قرآن وعترت معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار می کند. 1396/6/11
بیست و دومین جشنواره قران و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا 5 اسفندماه تمدید شد 1395/11/1
برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت دارای 28 ساعت آموزشی ضمن خدمت 1395/7/27
بیست‌ویکمین جشنواره قرآن و عترت کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 1394/11/14
آيين‌نامه بیستمین جشنواره قرآن و عترت استادان ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور 1393/11/27
نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، کارکنان، اساتید 1392/11/26
آيين‌نامه هفدهمین جشنواره قرآن و عترت استادان و کارکنان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور 1391/11/27
 
< >