كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي

1394/7/21 0:0

 

كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي با هدف ارائه خدمات اطلاع رساني به اعضاي هيات علمي، دانشجويان، محققين و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1391 با مساحت 400 متر مربع در خيابان معلم، روبروي ستاد اقامه نماز جمعه تأسيس گرديد. اين كتابخانه در ابتدا با عنوان كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي در سال 1367 تاسيس شد و بعد از آن با عنوان كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كار خود را دنبال كرد. با انتقال كتابخانه مركزي به سايت پرديس در سال 1391، كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي جايگزين آن شد.
    بر اساس آمار سال 1394 اين كتابخانه داراي 10170عنوان كتاب ( 6432 عنوان كتاب فارسي و 3740 عنوان كتاب لاتين ) در رشته پزشكي و  دندانپزشكي می‌باشد . موضوعات مجموعه را پزشكي، دندانپزشكي، علوم پايه و مرتبط با حوزه پزشكي تشكيل مي‌دهد.
كتابخانه شامل بخشهاي سازماندهي منابع، امانت، اشاعه خدمات اطلاع رساني و نشريات ادواري مي‌باشد.
نظام دستيابي به مجموعه كتابخانه به صورت  باز مي‌باشد و جستجوي اطلاعات منابع و امانت آنها از طريق نرم افزار كتابخانه اي ديجيتال آذرخش انجام مي شود.

چارت سازماني كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي

 


   
تعداد بازدید:   ۳۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >