مناقصه پروژه ديواركشي، محوطه‌سازي پانسيون و سرايداري مركز بهداشتي درماني بهارستان جم

1394/11/24 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين كه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه پروژه ديواركشي، محوطه‌سازي پانسيون و سرايداري مركز بهداشتي درماني بهارستان جم واقع در شهرستان جم را برگزار نمايد؛ لذا از كليه پيمانكاران داراي صلاحيت شركت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل مجاز رتبه 5 ابنيه ساختمان دعوت به عمل  مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه‌ها را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

عنوان پروژه

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه

محل اجرا پروژه

مبلغ برآورد اوليه به ريال

ديوار كشي

136

متر طول

20.364.498

ریال

شهرستان جم

1.209.808.288

محوطه

475

متر مربع

303.166.787

پانسيون پزشك

101

متر مربع

1.632.158.992

سرايداري

75.9

متر مربع

1.244.134.913

پياده روپانسيون

46

متر مربع

89.514.669

پياده رو سرايداري

35

متر مربع

71.434.447

سپتيك

24

متر مكعب

71.281.104

جمع كل

4.621.499.200

  

محل  و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مركزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 4 روز كاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ  20/11/94 لغايت تاريخ  25/11/94  ساعت 14:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: 26/11/94 لغايت 8/12/94  ساعت14:30

مكان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مركزي دانشگاه

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 10/12/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شركت در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب 5392894414  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     دیوارکشی     محوطه‌سازی     پانسیون     مرکز.بهداشتی     جم    

تاریخ بروز رسانی:   24 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >