مناقصه پروژه احداث کلینیک دهان و دندان و مرکز بهداشتی و درمانی خارگ واقع در شهرستان بوشهر

1395/2/1 0:0

 

 

آگهی مناقصه عمومی

 

نظر به این که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث کلینیک دهان و دندان و مرکز بهداشتی و درمانی خارگ  واقع در شهرستان بوشهر را برگزار نماید؛ لذا کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت  شرکت‌های ساختمانی با داشتن حداقل پایه مجاز رتبه 5 ابنیه ساختمان دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند پیشنهاددهندگان بایستی یک نسخه از اسناد و نقشه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

 

ردیف

عنوان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت‌نامه (ریال)

برآورد (ریال)

1

ساختمان مرکز بهداشتی درمانی

1055

مترمربع

 

60.000.000 ریال

16.014.383.384

2

سپپتیک

24

مترمکعب

74.218.979

3

دیوار

100

مترطول

916.735.173

4

محوطه

175

مترمربع

92.839.268

5

ساختمان مرکز درمانی دهان و دندان

136

مترمربع

1.963.765.850

6

سپتیک

24

مترمکعب

74.218.979

7

پیاده رو

68

مترمربع

82.227.070

جمع کل

19.218.388.703

 

 

 محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: زمان توزیع از تاريخ 02/12/94 لغایت 05/12/94 ساعت 14:45  

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:   06/12/94 لغایت 16/12/94  ساعت 14:30 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر –  دانشگاه علوم پزشكي - دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 17/12/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     کلینیک     دهان     دندان     مرکز.بهداشتی    
خارگ    

تاریخ بروز رسانی:   1 ارديبهشت 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >