مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز پژوهشي و درمان بيماری‌هاي خاص واقع در شهرستان بوشهر

1395/5/27 0:0

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز پژوهشي و درمان بيماري‌هاي خاص واقع در شهرستان بوشهر را برگزار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران حداقل رتبه 3 ابنيه و 4 تاسيسات   دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه‌ها  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث ساختمان مركز پژوهشي  و درمان بيماري‌هاي خاص استان بوشهر شامل عمليات ابنيه، تاسيسات برفي و ميكانيكي و تحكيم بستر و اجراي شمع

حدود 5000

متر مربع

4.000.000.000

122.907.078.370

 

جمع كل

 

 

122.907.078.370

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  خ معلم روبروي مصلاي نماز جمعه بوشهر  

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  25/5/95 لغايت 30/5/95  ساعت 14:15 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 31/5/95 لغايت 10/6/95  تا ساعت 12 بعدازظهر

مكان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي – دبيرخانه مركزي دانشگاه

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 10/6/95 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه جهت پرداخت فيش واريزي 5392894414 بانك ملت مي‌باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.ساختمان     مرکز.پژوهشی     بیماری.خاص    

تاریخ بروز رسانی:   9 شهريور 1395

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >