كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال1397

1397/6/13 0:0

 

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده ويژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

آشنايي با نرم‌افزار

 STATA

20/2/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

   

متاآناليز

23/3/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

 

 

داوري طرح‌هاي

 تحقيقاتي

20/4/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

Slid1       Slid2

آشنايي با شاخص‌هاي

علم سنجي

18/7/97

لينك اطلاع‌رساني

 سالن كميته تحقيقات

دانشجويي

                 

آشنايي با نرم‌افزارهاي

ديجيتال‌سازي

18/7/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كميته تحقيقات

دانشجويي

           

آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي

متعاقبا اعلام مي‌شود          

آشنايي با نرم افزار Endnote

متعاقبا اعلام مي‌شود          

تدوين گزارش طرح تحقيقاتي

متعاقبا اعلام مي‌شود          

داوري پروپوزال

متعاقبا اعلام مي‌شود          

   

 

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده كتابخانه مركزي ويژه دانشجويان

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

كارگاه علم سنجي

17/2/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن انديشه

آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Scopus

7/3/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

ثبت شناسه و ايجاد 

پروفايل در اركيد(orc) 

22/8/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

   

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

ويژه دانشجويان پرتوشناسي

23/3/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

 

 

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه

ويژه دانشجويان بهداشت محيط

21/8/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

كافه انرژي"ويژه كتابداران"

22/8/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

كتابخانه مركزي

     

 


   
تعداد بازدید:   ۲۳۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >