كارگاههاي آموزشي كتابخانه مركزي سال1397

1397/6/13 0:0

 

فهرست كارگاه‌هاي برگزار شده ويژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

عنوان كارگاه

 آموزشي

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس

و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

 ليست

شركت كنندگان

آشنايي با نرم‌افزار

 STATA

20/2/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

   

متاآناليز

23/3/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

 

 

داوري طرح‌هاي

 تحقيقاتي

20/4/97

لينك اطلاع‌رساني

سالن كنفرانس

پرديس

Slid1       Slid2

   

 

فهرست كارگاه‌هاي پيشنهادي ويژه كتابداران (تاريخ دقيق متعاقبا اعلام مي شود)

عنوان كارگاه آموزشي

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس

آشنايي با مفاهيم علم‌سنجي شاخص‌ها و سنجه‌هاي ارزيابي

18 مهر

كتابخانه مركزي

خانم شبانكاره و خانم دخش

آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي

Medline , Uptodate , clinical key

آبان

كتابخانه مركزي

گروه كتابداري

شنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

ISI , Scopus , Pubmed

آبان

كتابخانه مركزي

گروه كتابداري

آشنايي با نرم افزار Endnote

آذر

كتابخانه مركزي

آقاي جوكار

تدوين گزارش طرح تحقيقاتي

دي

كتابخانه مركزي

خانم مهنوش خاكزاد

داوري پروپوزال

دي

كتابخانه مركزي

خانم مهنوش خاكزاد و خانم فيروزآبادي

آشنايي با ابزارهاي

ديجيتال سازي و مصورسازي

بهمن

كتابخانه مركزي

آقاي دارا جوكار

 

 

 فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی دانشجويان 97

    

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۹۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >