آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان وسپتیک وپیاده رو مرکزروستایی پهلوان کشی

1396/3/30 0:0

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان بوشهر درنظر داردمناقصه پروژه احداث ساختمان وسپتیک وپیاده رو مرکزروستایی پهلوان کشی واقع درشهرستان تنگستان برگزاری نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط حداقل رتبه 5ابنیه دعوت به عمل میآید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیایان معلم روبروی ستاد اقامه نماز جمعه اقدام نموده وطی مهلت مقررتحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

 

عنوان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه

برآورد

ساختمان

311

مترمربع

000,000,275 ریال

208,164,144,5

پیاده رو

111

مترمربع

153,638,208

سپتیک

30

مترمکعب

874,951,91

                   جمع کل

235,754,444,5

 

 

 

 

 

 

تاریخ توزیع اسناد: ازتاریخ 96/3/28   لغایت  96/3/31 ساعت 14:30
محل توزیع اسناد: بوشهر –روبروی ستاد اقامه نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی –دبیرخانه مرکزی دانشگاه
مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 96/4/1  لغایت96/4/10  ساعت 30 :14
محل تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بوشهر
بازگشایی : اسناد واوراق مناقصه درتاریخ 96/4/12ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بازگشایی میشود.
هزینه درج آگهی  به عهده برنده مناقصه می باشد

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     ساختمان.مرکزروستایی.پهلوان.کشی    

تاریخ بروز رسانی:   30 خرداد 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >