كتابخانه بیمارستان شهداي خليج فارس

1391/6/26 0:0

تاریخچه

مجموعه منابع ومواد كتابخانه

 این کتابخانه نیازهای پزشکان و پرستاران همچنین دانشجویان و پرسنل شاغل در بیمارستان فاطمه الزهرا را تامین می کند.

 

نحوه و شرايط استفاده از كتابخانه

 

 

 كليه اعضاء هينت علمي و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا ارائه كارت شناسايي و كليه دانشجويان  با ارائه كارت عضويت كتابخانه مركزي دانشگاه مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به اعضاء هيئت علمي 7 كتاب به مدت دو هفته به دانشجويان تحصيلات تكميلي 5 كتاب به مدت دو هفته و به دانشجويان كارشناسي 3 كتاب به مدت دو هفته امانت داده مي شود. 

 

ساعات كار كتابخانه

 ساعت کار کتابخانه در دو شیفت صبح و عصر می باشد.

كاركنان كتابخانه

مسئولیت کتابخانه را خانم مریم ملک محمودی بر عهده دارد.

 

کلمات کلیدی:
كتابخانه.بیمارستان.شهداي.خليج.فارس    
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >