كتابخانه بيمارستان قلب

1391/6/26 0:0

تاریخچه

مجموعه منابع ومواد كتابخانه

 

 

نحوه و شرايط استفاده از كتابخانه

 

 

 

 

ساعات كار كتابخانه

 

كاركنان كتابخانه

 

كليه اعضاء هينت علمي و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا ارائه كارت شناسايي و كليه دانشجويان  با ارائه كارت عضويت كتابخانه مركزي دانشگاه مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به اعضاء هيئت علمي 7 كتاب به مدت يك ماه، به دانشجويان تحصيلات تكميلي 5 كتاب به مدت 15روز و به دانشجويان كارشناسي 3 كتاب به مدت 15 روز امانت داده مي شود. 

 

کلمات کلیدی:
كتابخانه.بيمارستان.قلب    
تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >