حمایت‌های.روانی


11 مهر 1395
ضرورت حمایت‌های روانی اجتماعی در بلایا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: حمایت‌های روانی اجتماعی در بلایای طبیعی بسیار پراهمیت است.

 
 
 
< >