دکتر.رحمانی


12 آبان 1395
کارگاه آموزش مهارت‌های قرآن در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد
کارگاه آموزشی مهارت‌های قرآنی با حضور قاری بین‌المللی دکتر رحمانی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >