دکتر.سورنا.ستاری


2 بهمن 1397
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری: بانک زیستی سلول‌های دریایی در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس بوشهر راه‌اندازی خواهد شد/ گزارش تصویری
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: بانک زیستی (BioBank) سلول‌های دریایی در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس بوشهر راه‌اندازی خواهد شد.

 

2 بهمن 1397
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان پزشکی در اولویت است/ گزارش تصویری
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان پزشکی در اولویت برنامه‌های حمایتی این معاونت قرار دارد.

 

2 بهمن 1397
با حکم معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان منصوب شد
با حکم معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان منصوب شد.

 
 
 
< >