فراخوان


26 آبان 1398
آگهی استخدام عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مسئول جذب و سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: شانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آ ...

 

30 تير 1398
همدلی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با محرومان/ اجرای طرح "شهری بدون گرسنه" در بوشهر
به همت تشکل جامعه اسلامی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طرح "شهری بدون گرسنه" به‌منظور همدلی و همراهی با محرومان شهر بوشهر اجرا شد.

 

11 امرداد 1396
فراخوان جذب بورسيه داخل دانشجويان مقطع PhD دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در راستاي تأمين نيروي انساني متخصص موردنیاز هیات علمی و مأموریت‌های واسپاري شده به دانشگاه‌های مناطق آمايشي چهارمین دوره فر ...

 

19 مهر 1395
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: نیماد فراخوان طرح‌های تحقیقاتی خود را اعلام کرد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران NIMAD سومین فراخوان طرح‌های تحقیقاتی خود را اعلام کرد.

 
 
 
< >