معاتدان.خیابانی


19 آبان 1395
به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان صورت گرفت: مرکز خدمات کاهش آسیب به معتادان خیابانی در کنگان راه‌اندازی شد
به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان مرکز خدمات کاهش آسیب به معتادان خیابانی DIC در کنگان راه‌اندازی شد.

 
 
 
< >