پرسنل.مرکز.سیراف


14 آذر 1394
نشست صمیمی امام جمعه با پرسنل مرکزبهداشتی درمانی شهر سیراف
امام جمعه و مسئولین شهر سیراف درمحل شهرداری این شهر نشستی صمیمی با پرسنل مرکزبهداشتی درمانی داشتند.

 
 
 
< >