دسترسی آزمایشی به پورتال اطلاعاتی RemoteXs

13 آذر 1395

دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشرین زیر از طریق سیستم یکپارچه  RemoteXs  از طریق لینک http://accucoms.remotexs.xyz/user/ip_login تا پایان سال ۲۰۱۶ فراهم شده است.

American Academy of Pediatrics

American Academy of Pediatrics eBooks

American Physiological Society

American Society of Clinical Oncology

American Society of Microbiology

American Society of Microbiology Books

Annual Reviews

Independent Scholarly Publishers Group’s (ISPG)

IOS Press

Royal Society Publishing

Society of Bone & Joint Surgery


 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.