آخرين اخبار

22 مهر 1397
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي (Web Of Science (IS

 

22 مهر 1397
برگزاري تور كتابخانه جهت آشنايي دانشجويان جديدالورود

 

22 مهر 1397
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي Up To Date

 

17 مهر 1397
كارگاه آموزشي آشنايي با مفاهيم علم‌سنجي شاخص‌ها و سنجه‌هاي ارزيابي

 

2 مهر 1397
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Cochrane Library

 

19 شهريور 1397
ساعت كاري كتابخانه مركزي و اقماري


 

30 امرداد 1397
قرار گرفتن كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه ارديبشهت 97 در مخزن كتابخانه

 

31 تير 1397
دسترسي به كتابهاي سال 2019 ناشر clinical key از طريق سامانه منبع ياب

 

31 تير 1397
دسترسي مجدد به مجموعه اطلاعاتي Ovid

 

31 تير 1397
دسترسي به مجموعه مجله (Nejm (New England Journal Of Medicine

 
 << اخبار ÔåÑíæÑ اخبار ãåÑ >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >