زهرا صفايي


نام و نام خانوادگی: زهرا صفایی

سمت: مدیر کتابخانه

نوع خدمت: رسمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی PhD علم اطلاعات

پست الکترونیکی: zsafaei48@gmail.com

تلفن: 07733450069


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۹۹


برگشت>>

< >