آگهی جذب نیروی مورد نياز در قالب شرکت حجمی در واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تاریخ نامه: 7 اسفند 1401
شماره نامه:
 
استخدام  |   
« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، در نظر دارد براي تأمين نيروی مورد نياز در قالب شرکت حجمی  ، بر اساس مجوز شماره  39410/ 20/ دپ  مورخ 1401/12/02  مصوبات کمیته سرمایه انسانی  دانشگاه  مورخ 1401/12/01به تعداد 108 نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی ومصاحبه پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی  حجمی  به شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته شغلی مورد نیاز

 

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسیت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

زن

مرد

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان امیرالمومنین گناوه  

14 نفر

5

9

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان محلی عالیشهر

4نفر

1

3

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها)

پرستار

بیمارستان محلی عالیشهر

1 نفر

1

-

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

بیمارستان محلی عالیشهر

1نفر

-

1

دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته های مدارک پزشکی ،کتابداری در شاخه پزشکی ،فناوری اطلاعات سلامت

نگهبان

بیمارستان محلی عالیشهر

1نفر

.

*

فوق دیپلم و لیسانس در کلیه رشته ها

ماما

بیمارستان محلی کاکی دشتی

1 نفر

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مامایی

کمک پرستار

بیمارستان محلی کاکی دشتی

3نفر

.*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان محلی کاکی دشتی

1نفر

.

*

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

راننده

بیمارستان محلی کاکی دشتی

1نفر

 

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در کلیه رشته ها و داشتن گواهینامه رانندگی ب دو

نگهبان

بیمارستان محلی کاکی دشتی

1نفر

.

*

فوق دیپلم و لیسانس در کلیه رشته ها

پرستار

بیمارستان زینبیه خورموج

14 نفر

*

*

دارا بودن مدرک لیسانس در رشته پرستاری

کارشناس بیهوشی

بیمارستان زینبیه خورموج

4نفر

*

*

دارا بودن مدرک لیسانس در رشته هوشبری

ماما

بیمارستان زینبیه خورموج

2نفر

*

-

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مامایی

کاردان /کارشناس فوریتهای پزشکی

بیمارستان زینبیه خورموج

4

-

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته های فوریتهای پزشکی ،اتاق عمل ،هوشبری یا لیسانس در رشته پرستاری

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

بیمارستان زینبیه خورموج

1نفر

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته فناوری اطلاعات سلامت ،کتابداری در شاخه پزشکی ، مدارک پزشکی

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان زینبیه خوموج

5نفر

*

*

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

نگهبان

بیمارستان زینبیه خورموج

4نفر

-

*

فوق دیپلم و لیسانس در کلیه رشته ها

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان امام خمینی کنگان

2نفر

1

1

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان شهید گنجی برازجان

7نفر

2

5

دیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

کارشناس فناوی اطلاعات سلامت

بیمارستان شهید گنجی برازجان

3نفر

1

2

دارا بودن مدرک لیسانس در رشته های فناوری اطلاعات ، مدارک پزشکی ،کتابداری در شاخه پزشکی

تاسیسات

بیمارستان شهید گنجی برازجان

1نفر

-

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مهندسی تاسیسات کلیه گرایشها ،مهندسی مکانیک با کلیه گرایشها ،مهندسی فناوری مکانیک شاخه تاسیسات حرارتی و برودتی ،مهندسی برق در کلیه گرایشها

نگهبان

بیمارستان شهید گنجی برازجان

6نفر

-

*

فوق دیپلم و لیسانس در کلیه رشته ها

پرستار

بیمارستان بقیه اله دیلم

8نفر

3

5

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

کمک پرستار

بیمارستان بقیه اله دیلم

6نفر

2

4

دارا بودن مدرک دیپلم بهیاری یا دیپلم کلیه رشته ها به شرط دارا بودن گواهینامه یکساله دوره کمک پرستاری

متصدی خدمات عمومی

بیمارستان بقیه اله دیلم

6نفر

2

4

ذیپلم و فوق دیپلم (کلیه رشته ها )

کاردان /کارشناس فوریتهای پزشکی

بیمارستان بقیه اله دیلم

4

-

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته های فوریتهای پزشکی ،اتاق عمل ،هوشبری یا لیسانس در رشته پرستاری

تاسیسات

بیمارستان بقیه اله دیلم

1

-

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مهندسی تاسیسات کلیه گرایشها ،مهندسی مکانیک با کلیه گرایشها ،مهندسی فناوری مکانیک شاخه تاسیسات حرارتی و برودتی ،مهندسی برق در کلیه گرایشها

تاسیسات

معاونت آموزشی دانشگاه

2نفر

-

2

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مهندسی تاسیسات کلیه گرایشها ،مهندسی مکانیک با کلیه گرایشها ،مهندسی فناوری مکانیک شاخه تاسیسات حرارتی و برودتی ،مهندسی برق در کلیه گرایشها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*جهت شغل نگهبان و فوریتهای پزشکی مصاحبه تخصصی براساس استانداردهای ابلاغی از وزارت انجام میشود  

 

شرایط عمومی داوطلبان

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

4/1- ارائه گواهی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردانها

5/1- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  

6/1- نداشتن منع استخدام در دستگاه­های دولتی به­ موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 1/1/ 1398 رسیده است.

تبصره : ماده 34  دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی (استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است).

 

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی

*داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 40 سال تمام

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

1-   جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند

2-   سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن‌های اعلام شده در ذیل می‌باشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد. 

- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

3-   به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/8/1400 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.

2/2-پرداخت مبلغ 500/000ريال (پانصد هزار ريال) به شماره شناسه واريز 386080873124004006000000000800  و شبا حساب 490100004001080803025348 IR به نام معاونت توسعه و منابع دانشگاه نزد بانک ملی مرکزی.

 

 اولويت ها :

افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :

الف- ايثارگران بر اساس بند 7 آگهی مربوطه

ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد شامل :

جانبازان

آزادگان

همسر و فرزندان شهدا

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت

پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهید

ایثارگران سهمیه پنج درصد شامل :

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت

 

* سهمیه معلولین:

جذب معلولین با ارائه معرفی‌نامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی (3 درصد قانون جامع حمایت از معلولان) صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات ، کسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول آن موسسه بر اساس نمره مکتسبه و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می‌پذیرد:

1-    سهمیه مربوط به معلولین مشمول سهمیه استخدامی 3 درصد مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان معلول مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل‌های مشخص شده در سهمیه مذکور را انتخاب نمایند. بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد. انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت.

2- معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام می‌شوند را داشته باشند.

-     بر اساس ماده(5) آیین نامه شماره 44178/88384 مورخ 1389/04/22 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آن‌ها نباشد، بلامانع می‌باشد. بر این اساس لازم است در جلسات طب کار و کمیسیون پزشکی مربوطه نماینده سازمان بهزیستی استان حاضر باشد.

*شغل های فوریتهای پزشکی ،نگهبان ،راننده، مشمول سهمیه معلولین نمی باشد

 

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

1/3- ثبت نام به صورت الکترونیکی  از تاریخ 1401/12/08 لغایت   1401/12/14  و  از طریق سایت دانشگاه به آدرس: www.bpums.ac.ir می گیرد.

نام به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.و پس از تایید ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه ،کدرهگیری را نزد خود نگهداری نمایند.

*آزمون همزمان در شهرستانهای بوشهر ،دشتی ،گناوه ،دشتستان ،کنگان و دیلم برگزار میگردد.

* زمان توزیع کارت و زمان برگزاری  و مکان آزمون متعاقبا اعلام میگردد

 

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام :

- تکمیل فرم درخواست شغل بصورت کامل

- یک قطعه عکس 4×3  جدید و تمام رخ با فرمت JPG با حجم حداکثر 100 کیلوبایت مربوط به سال جاری و زمینه سفید اسکن و بارگذاری شود.

-  تصویر مدرک تحصیلی

- تصویر کارت ملی (پشت و رو)

- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- تصویر فیش واریزی

- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت برادران

- مستندات ایثارگری

-مستندات دال بر بومی بودن

-تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک و پایه دو جهت شغل های راننده و فوریتهای پزشکی الزامی میباشد

 

3/3- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن بر عهده فرد متقاضی می باشد. 

5 - مواد امتحان :

1/5- امتحان عمومی شامل دروس ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضیات، کامپیوتر، اطلاعات عمومی، گزارش نویسی که به تعداد 60 سوال چهارگزینه ای و زمان آزمون 75 دقیقه می باشد. ضمنا آزمون دارای نمره منفی می ‌باشد.

2/5- بجز شغل متصدی خدمات عمومی ،نگهبان و راننده سایر شغل ها دارای سوالات تخصصی نیز می باشند

6- استخراج نتایج براساس نمره فضلی و پس از انجام مصاحبه تخصصی  صورت می پذیرد.

 

 

7- تذکرات :

1/7- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان ، مفقودین ، آزادگان کمتر از یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد . از 30 درصد فوق­الذکر ، بیست وپنج (25) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک­سال و بالای یکسال اسارت و پدر و مادر، خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج (5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد و آزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.

3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد. 

4/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

5/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی(بالاتر و پایین تر )،پایان خدمت یا معافیت دایم،سن،ایثارگری و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد،هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات،(اعلام نتایج اولیه، ،تائیدگزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

 6/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی بیمارستان/ مرکز بهداشت شهرستان، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به ­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

7/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

8/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

9/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده میباشد

10/7- بیمارستان /شبکه هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا ، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

13/7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

سهميه بومی

1-     با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/07/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/06/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (1/4) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش

شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن

ملاک عمل قرار گیرد.

د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.

و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

 

* ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:

الف)مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته­های دارای طرح «اجباری» می‌بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

ب) در خصوص داوطلبانی که  نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی «پایان طرح» نیست و گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد کفایت می­نماید.

ج)مشمولين قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح «اختياري» که متقاضی جذب بصورت شرکتی می باشند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی پایان طرح با انصراف از طرح از موسسه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند.

 

پ) شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش مشاغل مربوط به حیطه فوریت­های پزشکی:

در خصوص مشاغل فوریت­های پزشکی پيش بيمارستاني و کارشناس تریاژ تلفنی فوریت‌های پزشکی علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی با تایید طب کار مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد.

در خصوص شغل « فوریت­های پزشکی پیش بیمارستانی » علاوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی، برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می­باشد:

1-  دارای قد 165 سانتي متر و بالاتر.

2-  دارای شاخص توده بدنی BMI(Body Mass Index) کمتر از 30 و بیشتر از 19.

تبصره: افرادی که ""BMI آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام"تست بیو الکتریک امپدانس" معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها  براساس نتایج تست مربوطه صورت می­گیرد. 

تذکر: اندازه گیری "قد" و "BMI" در زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید، از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.

3-  دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبولانس ( ب2 یا پایه دوم)

تبصره 1: داوطلبان دارای گواهینامه (ب1) در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه رانندگی (ب2) یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد. (لازم به ذکر است افراد زیر 24 سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه ب 2 تا پایان 24 سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها کان لم یکن خواهد شد)

تبصره 2: درخصوص داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج نهایی جهت تکمیل ظرفیت معرفی و پذیرفته می شوند تاریخ مجاز برای ارائه گواهینامه رانندگی (ب2) یا پایه دوم، یکسال بعد از اعلام اسامی پذیرفته شدگان این مرحله به هسته گزینش موسسه می باشد.

4-  داشتن آمادگي جسمانی و مهارت­های بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).

بخش سوم: مواد آزمون

به هر يک از داوطلبان، يک دفترچه سوال عمومي و يک دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.

کليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينه­اي با ضريب یک (1) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو (2) برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

الف) مواد آزمون عمومي:

- فنّاوري اطلاعات (مهارتهاي هفت­گانه (ICDL،

- رياضي و آمار مقدماتي،

- زبان و ادبيات فارسي،

- معارف اسلامي*،

- زبان انگليسي - عمومي،

- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی.

- هوش و توانمندی های ذهنی،

*  اقليتهاي اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومي (که حيطه عمومي ناميده مي‌شود)، اين درس لحاظ نخواهد شد ولي چنانچه داوطلب اقليت ديني به سؤالات معارف اسلامي پاسخ دهد، اين درس با تأثير مثبت در  محاسبه نمره کل عمومي لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومي، يک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و يک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

**  آزمون عمومی نمره منفی دارد.

ب) مواد آزمون تخصصی:

سوال­های حيطه­هاي تخصصي آزمون با توجه به دانش و مهارت­هاي تخصصي متناسب با رشته­هاي شغلي، مشخص شده است.

** به استناد بند "ب" ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(2) تا حداکثر ده درصد(10) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

**مشمولين قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح «اختياري» که متقاضی استخدام در سایر موسسات می باشند، در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت با انصراف از طرح از موسسه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند.

 

 شرایط اختصاصی جذب  جهت شغل نگهبان

**- سن : حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال تا آخرین روز تاریخ انتشار آگهی (ضمنا دوره خدمت ضرورت به سن اضافه میگردد)

** - قد : داشتن حداقل 175 سانتی متر.

** -دارا بودن تناسب جسمانی : تکمیل فرم تناسب جسمانی (نسبت وزن به قد (BMI)) در دامنه مطلوب و نرمال (18/5 تا  27) باشد . (فرم بصورت خود اظهاری بوده و هرگونه عدم دقت در تکمیل فرم بر عهده متقاضی بوده و چنانچه خلاف واقعیت تکمیل شده باشد در هر مرحله از جذب، علاوه بر حذف متقاضی مطابق با قانون با وی برخورد خواهد شد).

** احراز سلامت جسمانی و روانی با تأیید پزشک معتمد واحد استخدام کننده (عدم هرگونه معلولیت جسمی و روانی) در صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصص)

** کارت معافیت پزشکی به هیچوجه قابل قبول نمی باشد

 **  افراد عینکی (کم بینا) و دارای سمعک (کم شنوا) بهیچ عنوان پذیرفته نمی شوند.


  تذکرات مهم:

 

1-    تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است.

2-     داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا" می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ، الزامی است.

3-     چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.  

     جهت ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کلیک نمایید.

 

  فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 

 

 کلمات کلیدی:
آگهی.جذب.نیروی.قالب.شرکت.حجمی    

تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >