دانش


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1403/4/27
کارت ورود به جلسه آزمون پیمانی وزارت بهداشت بر روی سایت مرکز جهاد دانشگاهی 1402/7/26
آگهي جذب نیرو شرکتی معاونت فرهنگی و دانشجویی 1402/7/23
اطلاعیه کمیته اسکان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/20
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور سراسری سال 1402-1403 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/16
اطلاعیه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان جدیدالورود 1402 1402/7/16
انتشار دفترچه آزمون استخدامی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی 1402/6/22
لیست پذیرفته شدگان نهایی دانش آموزان هنرستان کار و دانش بهیاری 17 شهریور برازجان 1402/6/11
اطلاعیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر "ویژه مشمول امتیاز کرونا" 1402/6/8
لیست پذیرفته شدگان اولیه دانش آموزان هنرستان کار و دانش بهیاری 17 شهریور برازجان 1402/6/4
فراخوان جشنواره مدیریت دانش با رویکردبهره وری در نظام سلامت 1402/5/3
اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1402/4/11
اطلاعیه اداره خوابگاه ها جهت دانشجویان جدیدالورود غیربومی متقاضی خوابگاه در بهمن ماه 1402-1401 1401/10/25
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود 1401 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نام صندوق رفاه دانشجویان جدیدالورد 1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه جهت دانشجویان جدیدالورود1401 1401/6/29
فراخوان جشنواره مدیریت دانش 1401/6/28
لیست پذیرفته شدگان نهایی هنرستان کار و دانش بهیاری الزهرا(س) گناوه مردادماه سال 1401 1401/5/23
لیست پذیرفته شدگان مرحله اول پذیرش دانش آموز هنرستان کاردانش بهیاری گناوه 1401 1401/5/11
12345
 
< >