آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

1402/5/24 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000039

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

1.275.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/5/25  لغايت 1402/5/30تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/5/31 لغايت 1402/6/11  تا ساعت 09:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/6/11 ساعت 09:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان-    

تاریخ بروز رسانی:   24 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >