آگهی مزایده بخشی از سیستم سرمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1398/4/10 0:0

آگهی مزایده عمومی ، کد مزایده 1098000383000002

مزایده بخشی از سیستم سرمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در نظر دارد تجهیزات خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir  و با شماره مزایده 1098000383000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: مورخ 1398/04/09    

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/04/09 لغایت مورخ1398/04/11

تاریخ بازدید :1398/04/16 لغایت 1398/04/18

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 10:00 مورخ 1398/04/22

زمان بازگشایی: ساعت 11:00 مورخ 1398/04/22

زمان اعلام  به برنده: 1398/04/23

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
علاقمندان (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرکت در مزایده می بایست دارای گواهی الکترونیکی(توکن) باشند.

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مزایده ( پاکت الف)  و اسناد مزایده و درخواست شده ( پاکت ب) : 

بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها.
خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مزایده می باشد.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت ذيل نيز درج گرديده است 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

کلمات کلیدی:
مزایده‌‌سیستم‌سرمایشی     دانشگاه‌علوم‌پزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   10 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >