شهرستان.بوشهر

1 2

16 ارديبهشت 1403
پروژه احداث مرکز بیماری های خاص (اعصاب و روان)

 

28 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای کره بند واقع در شهرستان بوشهر

 

27 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت چغادک واقع در شهرستان بوشهر

 

14 اسفند 1402
آگهی مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه متاهلین واقع در شهرستان بوشهر

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوشهر-شهری

 

3 دی 1402
مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بوشهر-روستایی

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100متری چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر

 

2 خرداد 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای چغادک واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای

 

23 بهمن 1401
آگهی مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب(س) واقع در شهرستان بوشهر

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات واقع در شهرستان بوشهر

 
1 2
< >