وبینار

1

19 آذر 1401
وبینار آموزشی تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

 

19 آذر 1401
وبینار محصولات کشاورزی دارای نشان حدمجاز آلاینده و ارگانیک

 

8 آذر 1401
وبینار آموزشی اخلاق در کارآزمایی بالینی

 

5 امرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی ،ارتودنسی با عنوان : A Review on Clear Aligner Therapy in Orthodontics

3 امرداد 1401
وبینار تخصصی بین المللی با عنوان Medicine in the Islamicate World: Inside and Outside the Body

 

18 تير 1401
ششمین وبینار با موضوع ایمنی دارو در پلی فارمسی

 

24 خرداد 1401
اولین وبینارهای تخصصی بین المللی How I Treat Solid Tumors باعنوان Bladder Cancer

 

16 خرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی تحت عنوان : Different Types of Reviews

 

9 خرداد 1401
وبینار بین المللی تخصصی پرستاری با عنوان Learning from Midwives at Work During a Pandemi

 

31 ارديبهشت 1401
وبینار تخصصی بین المللی با عنوان: Physician nurse care; A new use of Unified Medical Language System (UMLS) to measure professional contribution: Are we talking about the same patient a new graph matching algorithm

 
1
< >