دکتر.رضا.عزتیان


13 ارديبهشت 1395
راه‌اندازی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در زندان‌های استان
یک مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولین نشست مشترک سه جانبه اداره کل زندان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد تعاون گفت: با توجه به اینکه شمار زیادی از زندانی‌ها در کارگاه‌های فعال در زندان‌ها اشتغال دارند که نیازمند خدمات بهداشت حرفه‌ای هستند با راه‌ان ...

 
 
 
< >