نقشه سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Skip Navigation Links.
Collapse حوزه‌رياستحوزه‌رياست
ریاست دانشگاه
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
مدیریت روابط عمومی و امور بين‌الملل
دفتر امور بانوان و خانواده
دفتر کار آفرینی و اشتغال
ستاد شاهد و ایثارگر
بازرسي و رسيدگي به شكايات
ستاد اقامه نماز
گزینش
حراست
Collapse معاونت‌هامعاونت‌ها
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
Collapse دانشكده‌هادانشكده‌ها
دانشکده پزشکی
دانشكده بهداشت
دانشكده پيراپزشكي
دانشكده پرستاري - مامايي
دانشكده دندانپزشكي
دانشکده‌ سلامت، ایمنی، محیط زیست و طب محیطی
Collapse مراكزتحقيقاتمراكزتحقيقات
پژوهشكده‌علوم‌زيست‌پزشكي‌خليج‌فارس
مرکز تحقیقات طب گرمسيري و عفوني خلیج فارس
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس
مرکز تحقیقات زيست فناوری دريايي‌ خلیج فارس
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
Collapse بيمارستان‌هابيمارستان‌ها
شهداي خليج فارس بوشهر
تخصصی قلب بوشهر
امام حسين اهرم
شهید صادق گنجی برازجان
زینبیه خورموج
بقیه الله دیلم
امام هادی دیر
امام خمینی کنگان
امیرالمومنین گناوه
سوانح و سوختگی گناوه
Collapse شبکه‌هاشبکه‌ها
مركز بهداشت و درمان بوشهر
شبکه بهداشت و درمان تنگستان
شبکه بهداشت و درمان جم
شبکه بهداشت و درمان دشتستان
شبکه بهداشت و درمان دشتی
شبكه بهداشت و درمان دير
شبكه بهداشت و درمان ديلم
شبكه بهداشت و درمان عسلویه
شبكه بهداشت و درمان كنگان
شبكه بهداشت و درمان گناوه
Collapse كتابخانهكتابخانه
كتابخانه مركزي
كتابخانه ديجيتال
منابع اطلاعاتي
انباره داده دانشگاه - EPrints
کانون دانشجویان کتابداری پزشکی
انتشارات دانشگاه
< >